Hình ảnh

Audio

Giới thiệu chung về Bảo tàng Đà Nẵng

Mã hiện vật: No001

Danh mục: temporarily

Nội dung

Bảo tàng Đà Nẵng tọa lạc tại địa chỉ số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành Điện Hải.

Bảo tàng Đà Nẵng có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Không gian trưng bày với diện tích 3000m2 giới thiệu hơn 2.000 tài liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa của thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận. Nội dung trưng bày của Bảo tàng được chia thành 03 tầng. Trong đó, không gian trưng bày tầng I giới thiệu tổng quan về mảnh đất và con người Đà Nẵng thông qua các bộ sưu tập về điều kiện tự nhiên, khảo cổ học, văn hóa biển, diên cách Đà Nẵng, nông nghiệp, các làng nghề thủ công truyền thống và quá trình hội nhập, phát triển của Thành phố. Không gian trưng bày tầng II giới thiệu về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân dân Đà Nẵng và chuyên đề trưng bày về chứng tích chiến tranh của quân đội Mỹ trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng và vùng phụ cận. Phần trưng bày tầng III giới thiệu về văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, gồm 05 nhóm dân tộc là Kinh, Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng và Cor. Những nét đặc trưng trong đời sống vật chất, tinh thần cũng như vẻ đẹp trong văn hóa, ứng xử của đồng bào các dân tộc được thể hiện qua hình ảnh, các bộ sưu tập về trang phục, tập quán ăn, ở và đời sống lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng.