Hình ảnh

Audio

Tổng quan về không gian trưng bày tầng 1

Mã hiện vật: No002

Danh mục: temporarily

Nội dung

Các chủ đề trưng bày ở tầng I mang lại cái nhìn tổng quan về mảnh đất và con người Đà Nẵng trên các phương diện khác nhau như: sự đa dạng của thiên nhiên; những dấu ấn khảo cổ học; văn hóa biển và đời sống ngư dân biển; nông nghiệp cổ truyền và một số làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của Đà Nẵng; thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử cùng với quá trình hội nhập và phát triển Thành phố, đặc biệt là giai đoạn sau khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam trở thành thành phố trực thuộc TW.