Hình ảnh

Audio

Bức phù điêu 2

Mã hiện vật: No006

Danh mục: temporarily

Nội dung

Thể hiện hình ảnh đặc trưng của non sông đất nước phương Bắc như chùa Một Cột, Khuê văn Các, … những di tích lịch sử của Hà Nội đã trường tồn qua thời gian, chứng kiến bao thăng trầm, biến cố của lịch sử dân tộc. Đặc biệt là hình ảnh con rồng bay lên, biểu tượng của Thăng Long - thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.