Hình ảnh

Audio

Bức phù điêu 3

Mã hiện vật: No007

Danh mục: temporarily

Nội dung

Bức phù điêu trung tâm khắc họa hình ảnh vua Lê Thánh Tông, vị vua anh minh lỗi lạc, người đã có công lớn trong hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt Nam. Phù điêu thể hiện vua Lê Thánh Tông trong lần thống lĩnh đại binh đi bình định, mở đất phương Nam vào năm 1471, lúc này Người đang nghỉ chân trên núi Hải Vân vào một đêm trăng sáng, nhìn vào xứ Đồng Long - tên gọi của vũng biển phía nam đèo Hải Vân, Đà Nẵng lúc bấy giờ và đã ứng tác hai câu thơ bất hủ:

   “Tam canh dạ tĩnh Đồng Long nguyệt            

Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền”          

Dịch thơ nghĩa là: Trăng Đồng Long ba canh đêm tĩnh; Thuyền Lộ Hạc năm trống gió thanh.

Hai câu thơ không chỉ miêu tả cảnh biển thanh bình trong ánh trăng khuya hay trong gió sớm mát lành lúc bình minh trên biển Đà Nẵng mà sự xuất hiện của “thuyền Lộ Hạc” trong câu thơ cho thấy vào thế kỷ XV, vùng biển Đà Nẵng đã có các thuyền buôn nước ngoài đến trao đổi hàng hóa, vì theo các nhà nghiên cứu thì Lộ Hạc hay Lô-các là tên một tiểu quốc thuộc Mã lai vào thời điểm đó.