Hình ảnh

Audio

Bức phù điêu 4

Mã hiện vật: No008

Danh mục: temporarily

Nội dung

Bức phù điêu này khắc họa những hình ảnh về Đà Nẵng anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ gìn non sông bờ cõi mà đỉnh cao là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nổi bật trên nền cánh buồm là hình tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương hùng dũng chỉ huy ba quân xông lên trong trận đầu đánh Pháp (1858-1860); kế đó là hình ảnh xe tăng tiến vào giải phóng Đà Nẵng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ trong niềm hân hoan, chào đón của nhân dân thành phố vào ngày 29.3.1975.