Hình ảnh

Audio

Bức phù điêu 5

Mã hiện vật: No009

Danh mục: temporarily

Nội dung

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cùng với cả nước, nhân dân Đà Nẵng bước vào thời kỳ mới, thời kỳ kiến thiết, xây dựng thành phố. Hình ảnh trung tâm của mảng phù điêu là chiếc cầu quay sông Hàn, biểu tượng của Thành phố và của sự đồng thuận, chung sức của nhân dân Đà Nẵng trên đường xây dựng quê hương đổi mới và phát triển; bên cạnh đó là những hình ảnh khác về quá trình kiến thiết và xây dựng và phát triển Thành phố. Đặc biệt, trong bức phù điêu này thể hiện hình ảnh cột mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Đây là một quần đảo do tổ tiên của người Việt Nam phát hiện, khai thác và thực thi chủ quyền của mình một cách hòa bình, hợp pháp và liên tục qua các giai đoạn lịch sử, nhất là dưới thời Nguyễn. Tuy nhiên, ngày 19/01/1974, Trung Quốc đã cho quân đội đến đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và chiếm giữ trái phép từ đó cho đến nay. Việt Nam nắm giữ các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền hợp pháp của mình trên quần đảo này, và hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, đối thoại để đòi hỏi và khẳng định chủ quyền của mình trên vùng quần đảo thiêng liêng này.