Hình ảnh

Audio

Đá phiến sericit cát bột kết

Mã hiện vật: No044

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá phiến sericit, cát bột kết, thuộc hệ tầng Long Đại. Mẫu lấy ở xã Hòa Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2010.