Hình ảnh

Audio

Đá phiến sét

Mã hiện vật: No045

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá phiến sét, cát bột kết, thuộc hệ tầng Tân Lâm. Mẫu lấy ở xã Hòa Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, năm 2010.