Hình ảnh

Audio

Đá Granit hạt nhỏ

Mã hiện vật: No047

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá Granit hạt nhỏ, sáng màu thuộc phức hệ Hải Vân. Mẫu lấy ở phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm 2010.