Hình ảnh

Audio

Đá Granit biotit hạt vừa

Mã hiện vật: No048

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá Granit biotit hạt vừa, sáng màu, thuộc phức hệ Hải Vân. Mẫu lấy ở phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm 2010.