Hình ảnh

Audio

Đá Granit hạt lớn

Mã hiện vật: No050

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá Granit hạt lớn thuộc phức hệ Đại Lộc. Mẫu lấy ở xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2010.