Hình ảnh

Audio

Đá granit biotit dạng pocphia

Mã hiện vật: No051

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá granit biotit dạng pocphia, sáng màu, ban tinh hạt lớn, thuộc phức hệ Đại Lộc. Mẫu lấy ở xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2010