Hình ảnh

Audio

Đá chẻ

Mã hiện vật: No058

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Loại đá phiến thạch anh - mica. Mẫu lấy ở Hoà Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng, 2010.