Hình ảnh

Audio

Đá xây dựng

Mã hiện vật: No062

Danh mục: Địa chất, khoáng sản

Nội dung

Đá sừng, granit. Mẫu lấy ở Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng