Hình ảnh

Audio

Chóe - thế kỷ XIX

Mã hiện vật: No103

Danh mục: Sưu tập cổ vật

Nội dung

Chóe là loại hình hiện vật khá phổ biến. Chóe thường được dùng để làm đồ đựng hoặc đồ trang trí trong gia đình. Hai chóe được trưng bày ở đây đều được trang trí trên nền men trắng hoa lam với hai môtip trang trí khác nhau: một chóe được trang trí đồ án hoa lá cách điệu, cái còn lại được trang trí đề tài mang đậm dấu ấn cung đình  - “lưỡng long triều nguyệt”