Hình ảnh

Audio

Đê chắn sóng

Mã hiện vật: No122

Danh mục: Đời sống ngư dân và cảng biển Đà Nẵng

Nội dung

Công trình đê chắn sóng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng thuộc dự án mở rộng cảng Tiên Sa được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA (JICA) của Nhật Bản, hoàn thành và bàn giao cho Cảng Đà Nẵng sử dụng từ tháng 8/2007. Đê chắn sóng cảng Tiên Sa có tổng chiều dài 471 mét.