Hình ảnh

Audio

Đăng, Đó

Mã hiện vật: No169

Danh mục: Nông nghiệp cổ truyền

Nội dung

Đăng và đó là hai dụng cụ được người nông dân dùng để bắt cá, đan bằng tre và thường được dùng kèm với nhau tạo thành bộ. Bộ đăng, đó được dùng để thả ở những nơi có dòng nước chảy như kênh, rạch… Đăng là vật đan bằng tre, hình phên, dùng chắn ngang dòng nước để gài đó vào bắt cá. Đó cũng được đan bằng tre, hình ống, có cửa để cho cá, tôm đi vào theo dòng nước chảy. Để bắt cá, người ta đắp đập nhỏ bằng đất, cho nước chảy vào một khe hẹp, đặt đăng, đó vào để đón bắt cá.