Hình ảnh

Audio

Cờ Giữ vững

Mã hiện vật: No273

Danh mục: Khái quát Đà Nẵng trong giai đoạn 1946 - 1950

Nội dung

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/12/1946), Trung đoàn 96 (bộ đội địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng) cùng với tự vệ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng và quyết liệt với kẻ thù tại ngã 5, nhà Bưu điện, bót Đội Cung, Cổ viện Chàm... trong 3 ngày đêm, tiêu diệt hơn 300 tên địch, phần lớn là lính Lê dương. Trung đoàn 96 vinh dự được đồng chí Phạm Văn Đồng (lúc bấy giờ là đại diện cho Chính phủ VNDCCH tại Trung Trung bộ) tặng thưởng cờ Giữ vững này.