Hình ảnh

Audio

Còng tay số 8 và cưa sắt

Mã hiện vật: No288

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Đồng chí Lê Thanh Hồng - cán bộ cách mạng hoạt động trong nội thành, trên đường đi công tác bị địch bắt, địch dùng còng tay này còng tay đồng chí. Trên đường giải về nơi giam giữ, lợi dung sơ hở, đồng chí đã trốn thoát và ẩn nấp vào nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (cơ sở cách mạng), Bà  đã sử dụng để cưa sắt tháo còng tay, giải thoát cho đồng chí Lê Thanh Hồng, cán bộ hoạt động nội thành bị địch bắt năm 1960.