Hình ảnh

Audio

Còng tay

Mã hiện vật: No290

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ của ta bị địch bắt giam và dùng nhiều cực hình tra tấn dã man và dùng chiếc còng này để khoá tay mọi người lại. Sau ngày giải phóng 1975, đồng chí Trương Trọng Cảnh, một trong những người bị giam cầm đã quay trở về và đã cất giữ lại chiếc còng này.