Hình ảnh

Audio

Cờ MTDTGP

Mã hiện vật: No317

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Cờ Mặt trận dân tộc giải phóng của Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tặng thưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Tam Kỳ, đơn vị lập được nhiều thành tích trong những năm chống Mỹ (1969 - 1972). Cờ có thêu dòng chữ "Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Trung Trung bộ - Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang".