Hình ảnh

Audio

Dao làm giấy tờ giả để đi lại

Mã hiện vật: No320

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Bà Phụng Ký tên thật là Nguyễn Thị Phụng (1915-2009), là nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên ở Đà Nẵng. Tiệm ảnh Phụng Ký của bà cũng là cơ sở cách mạng và là nơi che giấu nhiều cán bộ hoạt động cách mạng. Bà là cán bộ hoạt động hợp pháp trong nội thành Đà Nẵng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ  bà đã dùng con dao nhỏ này để cạo, sửa làm các loại giấy tờ giả, thẻ căn cước để giúp cán bộ cách mạng đi lại hoạt động hợp pháp trong thành phố (1954 - 1969).