Hình ảnh

Audio

Chông sắt

Mã hiện vật: No325

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Trần Thỉnh, thôn La Châu, xã Hoà Lương cũ (nay là xã Hòa Khương), huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, dùng chông sắt này để bố trí trong trận đánh Mỹ tại Gò Hà năm 1965. Trận tập kích Gò Hà (Hòa Khương - Hòa Vang) vào đêm 29 rạng ngày 30 tháng 10 năm 1965. Đây được xem là trận tập kích đầu tiên của quân ta vào công sự Mỹ.