Hình ảnh

Audio

Cờ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam

Mã hiện vật: No328

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Đây là cờ Cờ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam dùng trong lễ kết nạp Đoàn viên tại cơ sở nhà ông Ngô Minh Cảnh (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) năm 1967.