Hình ảnh

Audio

Chiếc khăn của các Dũng sĩ Thanh Khê

Mã hiện vật: No332

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, 7 dũng sỹ Thanh Khê đã trú ẩn tại hầm bí mật trong vườn nhà Mẹ Nhu (Lê Thị Dãnh - khối Thanh Khê 4, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), các Dũng sỹ đã dùng chiến khăn này để ngụy trang đi lại hoạt động. Ngày 10/08/1977, chiếc khăn được tìm thấy khi địa phương tổ chức khai quật căn hầm bí mật.