Hình ảnh

Audio

Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Mã hiện vật: No339

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Bước sang giai đoạn 1969 - 1972, Mỹ chuyển qua chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, thực chất là dùng người Việt đánh người Việt với vũ khí, tiền bạc, trang bị của Mỹ và do Mỹ chỉ huy.

Trước tình hình đó, ta tích cực vận động nhân dân vận chuyển vũ khí, đạn dược vào thành phố. Trong năm 1969, ta tập kích vào sân bay Đà Nẵng, Nước Mặn, các kho xăng, trận địa của địch xung quanh Đà Nẵng, phá hủy nhiều máy bay, phương tiện chiến tranh. Bên cạnh đó là các cuộc bãi công, bãi thị, biểu tình của công nhân, tiểu thương, học sinh - sinh viên…

Thắng lợi trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 của quân và dân ta đã làm thay đổi cục diện trên bàn đàm phán. Ngày 27/01/1973, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đà Nẵng - nơi đầu tiên quân thù đặt gót chân xâm lược từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, và đó cũng là nơi chứng kiến tên lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Đà Nẵng. Mặc dù rút quân nhưng Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí, phương tiện chiến tranh hòng duy trì chính quyền Ngụy Sài Gòn.

Sau hiệp định Paris, lúc đầu chính quyền cách mạng chủ trương đấu tranh chính trị quần chúng, không sử dụng đấu tranh vũ trang. Năm 1973, Ban thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà họp bàn phương án thi hành hiệp định Paris. Tuy nhiên, phía chính quyền Ngụy vẫn ngoan cố và lấn chiếm vùng giải phóng. Trước những hành động đó của địch, chính quyền cách mạng chủ trương tiến hành cắm đất giành dân. Đồng thời chuyển sang chuẩn bị lực lượng cho trận quyết chiến chiến lược.