Hình ảnh

Audio

Cờ Đơn vị Anh hùng diệt Mỹ

Mã hiện vật: No367

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, Hoà Hải là một trong 6 xã cánh đông thuộc khu vực III Hoà Vang đã lập được nhiều thành tích vẻ vang trong đấu tranh và tiêu diệt kẻ thù, trong đó có trận đánh tại hang Âm Phủ dưới chân núi Thuỷ Sơn ngày 24/12/1968 với sự tham gia của các đồng chí: Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Huy Hùng (trinh sát mặt trận 4), Huỳnh Ri (Xã đội phó xã Hoà Hải), Đặng Văn Lái (trinh sát khu III Hoà Vang), Huỳnh Lắm (du kích hợp pháp xã Hoà Hải) đã gây cho địch nhiều tổn thất và thiệt hại nặng nề. Sau trận đánh, các đồng chí được Chủ tịch ỦY ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam "Huân chương Giải phóng hạng nhất" và cờ "Đơn vị Anh hùng diệt Mỹ" cho 5 Dũng sỹ Ngũ Hành Sơn. Cờ có hình chữ nhật màu xanh đỏ và một ngôi sao vàng