Hình ảnh

Audio

Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975

Mã hiện vật: No371

Danh mục: Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975

Nội dung

Tình hình trên chiến trường có những chuyển biến tích cực, có lợi cho chính quyền cách mạng, vì thế Bộ Chính trị quyết định bước vào tổng tiến công và nổi dậy, lật đổ Ngụy quyền Sài Gòn thống nhất đất nước. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ tư lệnh quân khu V, Bộ tư lệnh Quảng Đà họp bàn phương án giải phóng Đà Nẵng trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Trong ngày 25, 26/3/1975, lệnh khởi nghĩa được truyền đạt. Ông Trần Thận - Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Trong thành phố, ngày 27, 28 tình hình căng thẳng tột độ, những cuộc tháo chạy của sĩ quan, binh lính Ngụy, dân di tản… ở sân bay, bến cảng. Nhất là đêm 28/3/1975, khi Ngô Quang Trưởng - chỉ huy quân đoàn I Ngụy lên hạm đội 7 tháo chạy khỏi Đà Nẵng thì địch mất chỉ huy, không còn sức kháng cự.

Sáng ngày 29/3/1975, theo kế hoạch, các lực lượng quân đội đồng loạt tấn công vào thành phố từ các hướng, phối hợp với quần chúng nhân dân đánh chiếm Bộ tư lệnh quân đoàn I chính quyền Ngụy; chiếm lĩnh Tòa Thị chính vào lúc 11 giờ 30 phút.

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ 2 tại miền Nam và là căn cứ liên hợp quân sự lớn nhất miền Trung. Mất Đà Nẵng, chính quyền Sài Gòn lại càng thêm bế tắc. Thắng lợi tại mặt trận Đà Nẵng tạo điều kiện quan trọng để giải phóng các tỉnh còn lại ở miền nam Trung bộ và giành toàn thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.