Hình ảnh

Audio

Cờ "Phất cao cờ quyết thắng"

Mã hiện vật: No372

Danh mục: Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975

Nội dung

Bộ chỉ huy Trung đoàn I - Sư đoàn Bộ binh II - Quân khu V trao cờ cho Tiểu đoàn II - Trung đoàn Baza trong chiến dịch xuân 1975. Trên Cờ có ghi dòng chữ "Dũng mãnh, kiên cường, đánh nhanh diệt gọn, hiệu suất chiến đấu cao. Lập Baza mới"