Hình ảnh

Audio

Con dấu của Ủy ban quân quản Đà Nẵng

Mã hiện vật: No375

Danh mục: Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975

Nội dung

Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng diễn ra nhanh chóng. Chính quyền cách mạng đã nhanh chóng tiếp quản thành phố một cách nhanh gọn, nguyên vẹn và không gây đổ máu. Trong thời gian này, chính quyền lâm thời cũng khẩn trương thiết lập lại an ninh trật tự, ổn định cuộc sống cho nhân dân và bắt đầu xây dựng, kiến thiết lại thành phố. Để thực hiện những nhiệm vụ đó, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Đà Nẵng và các cấp để thực hiện các công việc trên, quan trọng nhất là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.
Ủy ban Quân quản Đà Nẵng là chính quyền lâm thời do các đồng chí trong bộ máy quân sự Khu V và đặc khu ủy Quảng Đà tạm thời điều hành, quản lý. Đợi đến khi tình hình ổn định, trật tự thì Ủy ban Quân quản sẽ chuyển giao lại sự quản lý cho chính quyền nhân dân. Trong ngày giải phóng, Ủy ban quân quản đã ra Thông cáo số 1 về việc công bố danh sách Ủy ban Quân quản thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Ủy ban Quân quản do đồng chí Hồ Nghinh làm Chủ tịch; 3 Phó Chủ tịch là Thiếu tướng Nguyễn Chánh, Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát và đồng chí Trần Cát; 5 Ủy viên gồm các đồng chí: Phan Hoan, Phạm Đức Nam, Hoàng Văn Lai, Nguyễn Duy Hưng, Trần Hưng Thừa. Trong phần giới thiệu về chiến dịch giải phóng Đà Nẵng của chủ đề “Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975” Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu hiện vật “con dấu” của Ủy ban Quân quản Đà Nẵng - thể hiện tính quyền lực, hiệu lực pháp lý của chính quyền mới thiết lập. Đây là con dấu làm bằng tay được dùng từ ngày 30/3/1975. Thông cáo số 1 trình bày ở trên là văn bản đầu tiên được đóng dấu này do ông Hồ Nghinh - Chủ tịch Ủy ban Quân quản ký.