Hình ảnh

Audio

Cờ mặt trận giải phóng

Mã hiện vật: No388

Danh mục: Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975

Nội dung

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã trở thành một lực lượng không thể thiếu trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng như Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc đã tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao của cách mạng... khiến Mỹ và chính thể Việt Nam Cộng hòa nhiều lần rơi vào thế lúng túng, bị động. Đây là sách lược đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa: "Tuy hai mà một, tuy một mà hai".

Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập bao gồm đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chọn lá cờ nửa màu xanh, nửa màu đỏ, giữa có ngôi sao vàng năm cánh làm cờ của Mặt trận. Lá cờ này do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương thiết kế đơn giản, đẹp và ý nghĩa. Lá cờ được lấy khuôn mẫu của quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chia một nửa màu đỏ để thay bằng màu xanh. Đó là màu xanh hòa bình tượng trưng cho khát vọng hòa bình, thống nhất.

Trong sự kiện giải phóng Đà Nẵng vào 29/3/1975, vào lúc 11 giờ 30 phút, lực lượng biệt động thành phố đã chiếm lĩnh và treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Tòa Thị chính Đà Nẵng.