Hình ảnh

Audio

Đà Nẵng - Thành phố anh hùng

Mã hiện vật: No389

Danh mục: Đà Nẵng - Thành phố anh hùng

Nội dung

Ba mươi năm cùng cả nước trường kỳ kháng chiến chống xâm lược. Nhân dân Đà Nẵng đã lập nên bao chiến công, bao kỳ tích anh hùng; góp phần cùng cả nước đánh bại kẻ thù xâm lược.

Sự hy sinh, chịu đựng gian khổ và ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân Đà Nẵng được Đảng và Nhà nước ta ghi nhận, biểu dương. Trong phần trưng bày này chúng tôi giới thiệu tới quý vị bộ sưu tập huân huy chương Nhà nước trao tặng cho các đồng chí Biệt động thành, tù chính trị Côn đảo, cán bộ văn phòng Thành ủy… và cùng với đó là cờ thi đua - phần thưởng cao quý dành tặng cho nhân dân Đà Nẵng anh hùng.

Phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng, “trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”, nhân dân Đà Nẵng đã và đang chung tay góp sức xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là một thành phố anh hùng trong thời kỳ đổi mới.