Hình ảnh

Audio

Cờ Quyết tiến quyết thắng

Mã hiện vật: No390

Danh mục: Đà Nẵng - Thành phố anh hùng

Nội dung

Với những thành tích trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ và Ngụy quyền tay sai, Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Ban Đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại miền Trung Trung bộ tặng thưởng cờ Quyết chiến - Quyết thắng. Trên cờ có gắn Huân chương hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Thành đồng với tất cả là 38 chiếc Huân chương.