Hình ảnh

Audio

Cờ đơn vị anh hùng tiểu đoàn 89

Mã hiện vật: No391

Danh mục: Đà Nẵng - Thành phố anh hùng

Nội dung

Cờ của đơn vị Tiểu đoàn 89 Đặc công Đà Nẵng được tặng thưởng nhân ngày thành phố đón nhận danh hiệu: Anh hùng Lực lượng Vũ trang năm 1996.