Hình ảnh

Audio

Cờ AHLLVTND và LLVTND Tp ĐN

Mã hiện vật: No393

Danh mục: Đà Nẵng - Thành phố anh hùng

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã có nhiều thành tích và chiến công xuất sắc trong đấu tranh đánh đuổi thực dân và đế quốc, thống nhất nước nhà. Ngày 30/08/1995, Chủ tịch nước CHXHCNVN Lê Đức Anh đã ký Quyết định tặng thưởng cờ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng và Chính phủ cho nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.