Hình ảnh

Audio

Dàn phóng Rocket

Mã hiện vật: No416

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Trong những năm xâm lược và cai trị miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng rất nhiều loại bom, đạn để thực hiện kế hoạch bình định của mình. Đây là một trong những loại dàn phóng Rocket mà Mỹ đã sử dụng tại chiến trường QN - ĐN (1968). Bên trong dàn phóng có 7 ống đạn và bên ngoài có bảng chữ: Warning. Kính thước dàn phóng Rocket: dài 1,50 m - Đường kính 24,5 cm