Hình ảnh

Audio

Đạn Róc Két (Vũ khí chống tăng USM 72/HE66)

Mã hiện vật: No417

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sản xuất ra loại đạn róckét 60 mm này để chống lại xe tăng M 72 A1. Đây là loại đạn lính Mỹ sử dụng ở chiến trường QN - ĐN trong những lần đi hành quân, càn quét làng mạc, nhà cửa của nhân dân.