Hình ảnh

Audio

Đạn BKP81

Mã hiện vật: No419

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Đạn BKP81 (cối 81mm) dùng cho súng cối kiểu M29 . Tầm bắn xa nhất là 4500 mét. Tác dụng đạn HE nổ mạnh, trọng lượng toàn bộ 11,43LB (5,19kg), trọng lượng thuốc nổ 2,09LB(0,95kg). Đạn chứa thuốc nổ CompB