Hình ảnh

Audio

Đạn PKP60(cối 60mm) HEM49A3

Mã hiện vật: No423

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Đạn PKP60 (cối 60mm) dùng cho súng cối 60mm. Tầm bắn xa nhất 1808m. Tác dụng HE – đạn nổ mạnh. Trọng lượng toàn bộ 3,08LB (1,4kg), trọng lượng thuốc nổ: 0,34 LB (0,15kg). Đạn chứa thuốc nổ CompB