Hình ảnh

Audio

Đạn pháo 40mm –HQ

Mã hiện vật: No425

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Đạn pháo 40mm –HQ dùng cho pháo 40mm trang bị cho hải quân. Tầm bắn xa nhất: 7,680m. Trọng lượng thuốc nổ: 0,33LB (0,15kg). Đạn chứa thuốc nổ: NTN