Hình ảnh

Audio

Đạn pháo 76mm APRES-T

Mã hiện vật: No426

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Đạn pháo 76mm APRES-T dùng cho đại bác nòng dài 76mm.Kiểu M32,M48. Tầm bắn quả dưới 300m. Tác dụng đạn: APRES-T đạn chống người, vạch đường sáng. Trọng lượng toàn bộ: 55,5LB (19,047kg), đầu đạn chứa 7000 mũi tên.