Hình ảnh

Audio

Đạn pháo 105mm Smoke-HC

Mã hiện vật: No429

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Đạn pháo 105mm Smoke-HC dùng cho đại bác nòng ngắn 105mm kiểu M141. Tầm bắn xa nhất 11,270m. Tác dụng đạn: khói đen. Trọng lượng chất khói: 0,14LB (0,06kg). Trọng lượng toàn bộ: 60LB(27,3kg)