Hình ảnh

Audio

Đạn pháo 105mm HE

Mã hiện vật: No431

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Đạn pháo 105mm HE dùng cho đại bác nòng ngắn 105mm kiểu M1 A1. Tầm bắn xa nhất 11,270m. Tác dụng đạn HE - nổ phá. Trọng lượng thuốc nổ 5,08 LB (2,3kg). Đạn chứa thuốc nổ TNT hoặc compB.