Hình ảnh

Audio

Chiếc áo “Thành thật xin lỗi Việt Nam

Mã hiện vật: No477

Danh mục: Chứng tích chiến tranh

Nội dung

Chiếc áo với dòng chữ “Thành thật xin lỗi Việt Nam” do cô Ku Su Jeong, nghiên cứu sinh người Hàn Quốc trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng vào tháng 06 năm 2002.