Hình ảnh

Audio

Đàn nhị

Mã hiện vật: No500

Danh mục: Văn hóa Việt ở vùng Quảng Nam – Đà Nẵng

Nội dung

Một trong những nhạc cụ sử dụng trong lễ hội của nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng