Hình ảnh

Audio

Công cụ làm đất , làm cỏ

Mã hiện vật: No512

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Công cụ làm đất, làm cỏ tiếng Cơ tu gọi là  Aven và Aving. Do đặc thù đất dốc, cây lúa tỉa ở vùng đất không bằng phẳng do vậy việc làm cỏ với các thao tác ngắn, chỉ cào đất cỏ xung quanh gốc lúa nên công cụ này có phần lưỡi nhỏ, uốn cong.