Hình ảnh

Audio

Cuốc dùng đào đất ( Niếc)

Mã hiện vật: No514

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Loại cuốc này chỉ xuất hiện khoảng 30 - 40 năm trở lại đây, từ khi nguời Xơđăng biết làm ruộng. Đặc biệt là ở các xã vùng cao, nơi có phong trào làm ruộng bậc thang khá sớm, du nhập từ tỉnh Gialai - Kontum sang.

Cuốc do đồng bào tự rèn lấy, hình dáng phỏng theo cuốc của người Kinh.