Hình ảnh

Audio

Công cụ săn bắt của đồng bào các dân tộ

Mã hiện vật: No519

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Săn bắn, săn bắt là một hình thái kinh tế cổ truyền

của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng. Săn bắt không những góp phần cải thiện bữa ăn cho từng gia đình, mà còn là hoạt động có tính chất giải trí sau mỗi mùa làm rẫy mệt nhọc, có tác dụng rèn luyện tinh thần thượng võ và đánh đuổi muôn thú để bảo vệ hoa màu.

Hình thức săn bắn chủ yếu của đồng bào là săn

tập thể và cá nhân. Thường vào dịp thu hoạch mùa màng xong, đồng bào tổ chức cuộc săn tập thể bằng những dụng cụ như ná, giáo, mác, cung tên, bẫy thòng lọng, bẫy hố, bẫy phóng lao, bẫy kẹp… Đối với những cuộc đi săn của nhiều người trong làng thì việc chuẩn bị vũ khí cho từng người được đầy đủ tuỳ theo sự bố trí, mai phục, vây đuổi... mà có những loại vũ khí khác nhau và từng loại con vật để có  loại  bẫy, vũ  khí  phù hợp. Ở những trường hợp đi săn cá nhân, người đàn ông mang theo con dao thì có nghĩa người đó đi thăm bẫy thú đã đặt, mang theo dao vừa để phát dọn cành cây, tự vệ nhưng cũng là một loại vũ khí để chém giết thú vật ở rừng khi chúng mắc bẫy.

Trong những cuộc săn tập thể, đồng bào thường

săn những con thú lớn như mang, nai, lợn rừng. Thịt của con vật săn được chia đều cho mọi người trong làng (nếu săn được thú to), hoặc chỉ chia cho các thành viên trực tiếp tham gia cuộc săn (nếu săn được thú nhỏ).

Bên cạnh việc săn tập thể, săn bắt cá nhân của

từng gia đình cũng được tiến hành thường xuyên, cùng với hoạt động sản xuất nương rẫy. Công việc này, ngoài mục đích cải thiện bữa ăn hàng ngày còn nhằm hạn chế bớt sự phá hoại nương rẫy của thú rừng.