Hình ảnh

Audio

Chiếc bẫy chuột

Mã hiện vật: No521

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Những chiếc bẫy chuột làm bằng tre, nứa dùng để bẫy chuột rừng, một thức ăn thông dụng được nhiều người miền núi ưa thích. Thông thường mỗi gia đình có hàng trăm chiếc bẫy  chuột,  đến  thời  kỳ  cây  trái  rừng  nhiều, mùa lúa chín...mỗi gia đình đặt hàng chục chiếc bẫy chuột. Sử dụng xong thì cất ở sàn bếp hoặc treo ở mái nhà.