Hình ảnh

Audio

Cột tế - dân tộc Cơ Tu

Mã hiện vật: No557

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Cùng với nhà Gươl Cơ Tu, nhà Rông Xơ Đăng, nhà Ưng Giẻ Triêng, cột tế là trung tâm tín ngưỡng của mỗi làng. Nằm ở chính tâm của làng, là nơi buộc con trâu tế thần linh. Đó cũng là vật nối đất với trời, nối con người với thần linh. Với ý nghĩa sâu xa đó, cột tế được điêu khắc, trang trí với nhiều hoa văn thể hiện các cặp biểu tượng âm dương tiêu biểu cho vũ trụ như: mặt trời - mặt trăng, chim - rắn, chày- cối, vuông- tròn...

Cột tế được làm từ cây gạo là một loại cây có mối liên hệ với sự vận hành của trời đất. Đến mùa gạo trổ hoa đỏ thắm cũng là lúc bắt đầu mùa lúa mới. Với quan niệm như vậy, đồng bào tin rằng giữa cây gạo và cây lúa có mối quan hệ tâm linh và họ đã dùng thân cây gạo làm cột đâm trâu tế thần lúa. Khi đâm trâu, máu trâu rơi quanh cột và được bôi, vảy vào cột, gạo được rắc lên cột thể hiện sự cầu mong mưa thuận nắng hoà, mùa màng tươi tốt. Họ cũng tin rằng, sau lễ hội, cột tế - cây gạo đâm rễ, trổ cành, lớn nhanh, xanh tốt thế nào, cây cũng sẽ như vậy.